definicja edukacji społecznej

Wychowanie społeczne jest poddyscypliną pedagogiczną na wniosek edukacji, która zajmuje się wyłącznie promowaniem włączania uczniów do różnych sieci społecznych, które je otaczają, z misją zagwarantowania ich rozwoju we wszystkich aspektach i na wszystkich poziomach, a tym samym możliwości rozwoju nie tylko aspiracje edukacyjne, ale także między innymi zawodowe, przyszłe i partycypacja społeczna, które bezpośrednio wpływają na ich rozwój.

Dyscyplina promująca włączanie uczniów do sieci społecznościowych w celu zagwarantowania ich rozwoju i integracji społecznej zgodnie z

Plik Edukacja społeczna Jest to forma interwencja społeczna, która będzie realizowana ze strategii i treści edukacyjnych w celu promowania dobrobytu społecznego i poprawy jakości ludzi w ogóle, a zwłaszcza rozwiązywania problemów grup marginalizowanych, które zostały wykluczone z systemu.

Egzekwuj prawa i unikaj marginalizacji

W swoim działaniu edukacja społeczna proponuje z jednej strony zapobieganie takim problemom marginalizacji, z drugiej zaś zapewnienie wszystkim osobom wykonywania ich praw, krótko mówiąc, jej celem jest zoptymalizować procesy socjalizacji.

Włączenie jednostek do różnych sieci społecznych będzie sprzyjało rozwojowi ich towarzyskości i umożliwiało ich cyrkulację społeczną. Tymczasem, w parze z tą promocją społeczną i kulturalną, możliwość nabywania różnych dóbr kultury pozostanie całkowicie otwarta, co oczywiście poszerzy perspektywy zainteresowanych.

funkcje

Wśród funkcji, które dotyczą edukacji społecznej, są: obserwacja kontekstów, zachowań i postaw, które wykrywają jednostki lub grupy znajdujące się w sytuacji niedostosowania lub marginalizacji; kontaktować się z tymi samymi podmiotami, zbierać informacje o ich życiu, problemach, związkach, aby wiedzieć, która strategia jest najlepsza w każdym przypadku; planowanie strategii edukacyjnej, która zachęci do uczestnictwa i która w oczywisty sposób przyniesie poprawę jakości życia zaangażowanych osób; pośredniczyć między przedmiotami a instytucjami społecznymi, szkolnymi lub pracowniczymi, odpowiednio, w celu ułatwienia im dostępu do nich.

Należy zauważyć, że edukacja społeczna obejmuje szeroki wachlarz dziedzin, w które interweniuje, wyróżniając się wśród nich: edukacja dorosłych, specjalistyczna edukacja społeczna, animacja społeczno-kulturowa, edukacja pozaformalna, edukacja ekologiczna, interwencja u osób starszych i interwencja w narkomanii.

Edukacja to wielkie drzwi do przyszłości

Jak dobrze wiemy, dostęp do edukacji w każdym przypadku ułatwi i przyczyni się do tego, że będzie można cieszyć się lepszą przyszłością, z lepszymi możliwościami zarówno osobistymi, jak i zawodowymi, kto lubi się przygotować, będzie mógł konkurować o lepsze warunki pracy w swoim pole działania.

Edukacja niewątpliwie poprawia jakość życia wszystkich i jest tak, że społeczeństwa wszystkich czasów zajmowały się jej rozwojem, ulepszaniem, badaniem z różnych punktów widzenia, aby się doskonalić.

Musimy również powiedzieć, że była to jedna z najważniejszych ludzkich kreacji, które człowiek stworzył, aby przezwyciężyć swoje ograniczenia.

Bez edukacji nie ma możliwości rozwoju ani postępu, to jest konkretna rzeczywistość, może to zabrzmieć jak banał, ale tak jest.

Tradycyjnie edukacja kojarzy się z formalnym procesem uczenia się w placówkach edukacyjnych lub szkołach, jednak proces edukacji to znacznie więcej, obejmuje inne aspekty i nauki, które rozpoczną się, gdy tylko osoba się urodzi, z której będzie się zajmować. rodzice i ich najbliższe otoczenie.

Musimy także wspomnieć o edukacji, jaką niosą nam desygnaty, o edukacji powszechnej, o tym, czego się uczymy na ulicy.

Z drugiej strony, mieszkanie z innymi ludźmi zapewnia nam edukację, nie wspominając o uczęszczaniu do miejsc oferujących edukację pozaformalną; Wszyscy ci aktorzy będą nas szkolić i przyczyniać się do osobistej i społecznej formacji osoby.

Innym aspektem, którego nie możemy zignorować, mówiąc o edukacji, jest to, że wiele lat temu, a do około XIX wieku, który przyniósł nowe paradygmaty na wielu poziomach i znaczeniach, edukacja była przywilejem, z którego korzystało nieliczne, ba, klasy uprzywilejowanego społeczeństwa, które mogą płacić nauczycielom lub zmuszać ich dzieci do podróżowania, aby mogły uczyć się w elitarnych szkołach.

Ale po rewolucji przemysłowej zaczęło się to stopniowo zmieniać i na szczęście edukacja stała się prawem dla wszystkich, bez różnicy między innymi ras, klas, płci, wieku.