definicja informatyki

Informatyka to zbiór dyscyplin zajmujących się podstawami, na których opiera się informatyka: językami programowania oraz matematyczno-logicznymi podstawami tej gałęzi wiedzy. Jako dziedzina ogólna, informatyka obejmuje cały szereg specyficznych dziedzin: między innymi sztuczną inteligencję, informatykę graficzną, bioinformatykę czy wszechobecną informatykę.

Zjawisko kryptografii i technologii wojennej

Pochodzenie tej gałęzi jest bardzo stare i wiąże się z koniecznością odszyfrowania niektórych ukrytych wiadomości za pomocą systemów zaszyfrowanego kodu, czym zajmuje się kryptografia. Potrzeba ta została powiązana z wojną i szpiegostwem wojskowym, okolicznością, która radykalnie zmieniła się po II wojnie światowej dzięki nowym narzędziom komputerowym. Począwszy od lat pięćdziesiątych XX wieku na uczelni pojawiły się pierwsze wydziały informatyki, na których połączono elementy nauki, inżynierii i matematyki.

Niektóre elementy informatyki

Algorytmy eksperymentalne to podstawowe narzędzia programowania. Z drugiej strony muszą one współdziałać z inżynierią oprogramowania i analizą numeryczną. Należy wziąć pod uwagę, że informatyka zaczyna się od ogólnego paradygmatu działalności naukowej: tworzenia hipotez jako modeli wyjaśniających zdolnych do przewidywania zdarzeń. W świecie informatyki ten paradygmat jest rzutowany w odniesieniu do przetwarzania informacji.

Praktyczne zastosowania

Informatyka jest podstawową dyscypliną, która ma zastosowanie w innych dziedzinach nauki. Modele komputerowe można dostosować do dziedziny fizyki poprzez symulacje (np. W dziedzinie fizyki cząstek elementarnych w fizyce kwantowej). Biolodzy używają również modeli wyjaśniających do symulacji struktury DNA i badania możliwych terapii genowych.

Przykłady fizyki czy biologii to niewielka próbka nieskończonej liczby konkretnych dziedzin, w których można zastosować informatykę jako naukę, ponieważ jest ona obecna w przemyśle filmowym, na giełdzie lub w dyscyplinach humanistycznych.

Informatyk musi zacząć od zdefiniowania problemu, a następnie zaprojektować, opisać i przetestować program spełniający określone potrzeby. A wszystko to biorąc pod uwagę, że z tego programu będzie korzystał klient i część użytkowników, którzy muszą działać sprawnie.

Podsumowując, informatyka to dziedzina nauki, która stara się dostarczać rozwiązania w innych sferach.