definicja prokreacji

Prokreacja to termin oznaczający proces biologiczny polegający na rozmnażaniu się i rozmnażaniu samego gatunku. Należy zauważyć, że w naszym języku pojęcie reprodukcja aby go wyznaczyć.

Dzięki prokreacji możliwe jest stworzenie nowego organizmu, przy czym należy zaznaczyć, że jest to jedna z najczęstszych cech znanych nam form życia.

Niewątpliwie ta zdolność do utrwalania się jest jedną z najbardziej charakterystycznych dla organizmów żywych i pozwala nam produkować organizmy podobne do tych, które je produkują.

Istnieją dwa podstawowe sposoby rozmnażania: bezpłciowe lub wegetatywne i płciowe lub generatywne.

Bezpłciowa prokreacja charakteryzuje się istnieniem samotnego rodzica, który jest częściowo lub całkowicie podzielony i ustępuje pojawieniu się jednego lub więcej organizmów, które będą wykazywać te same informacje genetyczne. Główną cechą tego typu rozmnażania jest to, że gamety lub komórki płciowe nie interweniują, to znaczy pojedynczy organizm jest zdolny do tworzenia innych nowych organizmów, a organizmy potomne nie wykazują prawie żadnych różnic, a jeśli takie istnieją, jest to spowodowane przez jakąś mutację.

Ze swojej strony prokreacja płciowa występuje najczęściej w organizmach złożonych i charakteryzuje się udziałem dwóch komórek, gamet, które pochodzą z mejozy i łączą się na żądanie zapłodnienia. W tym przypadku rodzice, którzy mają dwoje dzieci, przekazują swoje informacje genetyczne potomkom. W związku z tą sytuacją u potomstwa będzie występować zmienność genetyczna.

Ludzkie rozmnażanie odbywa się między ludźmi różnej płci, płci męskiej i żeńskiej. Jest produkowany w sposób zadowalający, gdy gamety z jednej i drugiej strony, nasienie ze strony mężczyzny i komórka jajowa ze strony kobiety, jednoczą się skutecznie, ustępując miejsca jaju lub zygocie, które od tego momentu zaczną ulegać seria podziałów komórkowych w rozwoju embrionalnym, które kończą się uzyskaniem zarodka.

Warto wspomnieć, że powodzenie rozrodu człowieka będzie wymagało skoordynowanego i wspólnego działania hormonów, układu rozrodczego i układu nerwowego. Jeśli którykolwiek z tych filarów ulegnie zaburzeniu, nie zostanie przeprowadzony zgodnie z reprodukcją.