definicja zadowolenia

Słowo zadowolona Używamy go w naszym języku, aby kierować różne pytania.

Kiedy ktoś po zjedzeniu posiłku czuje się całkowicie nasycony, najedzony, zwykle wyraża to w kategoriach zadowolenia.. Twój potężny obiad sprawił, że byłem bardziej niż zadowolony.

Wśród synonimów, których używamy najczęściej w tym znaczeniu tego słowa, jest pełny i nasycony. Antonimem tego terminu jest głodny, co odnosi się do osoby, która jest bardzo głodna lub chce jeść.

Z drugiej strony, kiedy osoba czuje się zadowolona i szczęśliwa w wyniku określonej sytuacji lub zdarzenia, które nastąpiło spontanicznie lub zostało przeprowadzone, powie, że jest usatysfakcjonowana. Jestem bardzo zadowolony z dostawy, którą wszyscy pracownicy zapewnili w planie naprawy sprzedaży.

W tym sensie słowa znajdujemy również kilka synonimów w popularnym użyciu, takich jak: szczęśliwy, zadowolony, zadowolony, pośród innych. Termin przeciwny to niezadowolony.

Używamy również słowa spełniony kiedy chcemy opowiedzieć o tym, jak dumna jest dana osoba. Widziałem Juana bardzo zadowolonego, stracił tę pokorę i bliskość, które miał z nami wszystkimi przed chwilą.

Oczywiście wśród najbardziej rozpowszechnionych synonimów tego znaczenia tego słowa znajdujemy synonimy dumny i zarozumiały. Słowem, które się temu sprzeciwia, jest słowo pokorny, co pozwala precyzyjnie wskazać tych, którzy w swoich działaniach przejawiają pokorę.

Należy zaznaczyć, że osobie, która jest usatysfakcjonowana z niektórych powodów wskazanych powyżej, spodoba się stan satysfakcji. Zasadniczo satysfakcja oznacza stan umysłu, który zostanie osiągnięty poprzez poprawę w zakresie sprzężenia zwrotnego mózgu, różne części naszego mózgu otrzymają kompensację energetyczną, a następnie wyślą osobie informację o poczuciu sytości.

Przypadkowo jest tak, że znalezienie kogoś zadowolonego z tego, co zamierza, przybliży go do szczęścia, a wręcz przeciwnie, dystans od satysfakcji sprawi, że osoba będzie cierpieć i nieszczęśliwa.