definicja zasługi

Pojęcie zasługi oznacza, że ​​działanie, które może być godne pozytywnych konsekwencji, na przykład nagrody lub odznaczenia, lub w przypadku braku czegoś negatywnego, takiego jak kara.

Działanie, które może prowadzić do wyceny lub kary

Ponadto słowo to jest używane do nazwania tej cechy lub wartości, która zasługuje na pochwałę.

Zwykle, gdy osoba omija przeszkody w osiągnięciu celu lub celu i robi to w uczciwy sposób, zwykle jest za to uznawana lub nagradzana, ponieważ na przykład uznanie za zasługę jest osiągnięcie celu pośród przeciwności. osoba niepełnosprawna fizycznie, która wygrywa konkurs, w którym umiejętność jest rzetelnie oceniana w tym zakresie.

Wysiłek, aby pokonać przeciwności i osiągnąć cele

Wtedy zasługa zawsze będzie zastosowana do tych działań lub czynów, które wymagają odwagi, poświęcenia i poświęcenia.

Dyspozycja społecznego talentu do zrobienia czegoś takiego, jak wspaniała interpretacja fortepianu, wysiłek w nauce lub uprawianie jakiegoś sportu, sukces zawodowy i solidarność jako naturalna i zwyczajna skłonność, to tylko niektóre z pozytywnie zasługujących na uwagę kwestii.

Teraz, kiedy komuś udaje się coś odnieść, ale czyni to poprzez oszustwo, zdradę, oszukiwanie i inne nikczemne działania, te osiągnięcia nigdy nie zostaną uznane za zasługi, nawet jeśli sprawią, że osoba, która je wykonała, przekroczyła i osiągnęła.

Pojęcie zasługi jest abstrakcyjną koncepcją związaną z wartościami i zdolnościami, które osoba może rozwinąć w ramach wykonywania określonej działalności lub określonego osiągnięcia.

Zasługa jest tym, co sprawia, że ​​wysiłek, praca, zaangażowanie lub inne działania, które słusznie zasługują na to, aby dana osoba była traktowana w ten lub inny sposób, powinny zostać uznane.

Ogólnie rzecz biorąc, termin zasługa ma pozytywne konotacje, gdy mówi się na przykład, że ktoś zrobił wielkie zasługi, aby otrzymać nagrodę.

Jednak można go również używać w sensie negatywnym, jeśli mówi się, że dana osoba zasługuje na niesprawiedliwe podejście, ponieważ uważa się, że zasługuje na to lub że zawsze postępowała niesprawiedliwie wobec innych.

Zasługa jest zatem tym, co sprawia, że ​​ktoś zasługuje na coś lub zasługuje na coś, czy to nagroda, uznanie itp., A także negatywna reakcja na jego działania lub wypowiedzi.

W świecie instytucji lub społeczeństwa pojęcie zasługi jest bardzo ważne, ponieważ służy podkreśleniu pracy, wysiłku, umiejętności, które dana osoba mogła rozwinąć w czasie, aby rozwijać swoją karierę i ulepszyć, na przykład, swoją pracę lub pozycja zawodowa.

Nagrody za zasługi

Stąd w wielu instytucjach publicznych i niepublicznych medale i odznaczenia za zasługi wręczane są zazwyczaj osobom, których kariera przejawia te wartości i wyróżnia je na tle innych.

Tak rozumiana zasługa nie jest czymś dla każdego, ale jest rozumiana jako coś ekskluzywnego dla tych, którzy wyróżniają się czymś pozytywnym.

W Hollywood oraz w świecie sztuki i nauki powszechne jest wręczanie zasłużonych medali wybitnym aktorom, naukowcom, intelektualistom, muzykom i artystom za ich wkład i wkład w rozwijaną przez nich dziedzinę.

Narody nagradzają obywateli swojej ojczyzny, którzy wyróżniają się w jakimś aspekcie lub dziedzinie, medalami lub odznaczeniami, na przykład Niemcy przekazują Krzyż Federalny, Francja, popularna Legia Honorowa, a Wielka Brytania - Order Imperium Brytyjskiego.

Termin zasługa oznacza uznanie, więc zawsze będzie zakładał, że ktoś jest za coś uznany.

Chociaż w większości przypadków to uznanie jest zwykle pozytywne, może się również zdarzyć, że dana osoba jest godna negatywnego działania, na przykład procesu, oburzenia ludzi itp.

W popularnym użyciu jest wyrażenie: zdobywaj zasługi, którego ludzie często używają, aby odnieść się do sytuacji, która sugeruje, że ktoś musi lub wykonuje wiele wartościowych działań, aby mieć dostęp do pracy lub zdobyć uznanie w swojej pracy.

To konkretna rzeczywistość, że jeśli chcemy coś w życiu osiągnąć, szczególnie ważne rzeczy, będziemy musieli włożyć wysiłek, aby to osiągnąć, dokonać zasług, jak to potocznie mówimy.