definicja panelu

Z terminem płyta można wskazać różne kwestie. Z jednej strony panelem może być każdy z elementów lub przegród, na które zostanie podzielone skrzydło drzwi lub określona powierzchnia.

Również w przypadku panelu możemy odnosić się do pliku zarząd, którego celem jest przekazywanie ogłoszeń lub zawiadomień. Przykładowo w dzisiejszych czasach wiele środków transportu publicznego posiada panel umieszczony nad kierowcą i zwisający z sufitu tego samego, za pomocą którego pasażerowie są informowani o nowościach, promowana jest usługa lub produkt, lub płaski, a użytkownik jest po prostu informowany, w którym przystanek lub stacja, którą jest, a która będzie następna, to często zdarza się w metrze.

Pojazdy mają również panel lub deska rozdzielcza znajdująca się wewnątrz, z przodu obok kierownicy, do przez które informacje między innymi o prędkości, stanie silnika, wodzie, oleju, paliwie i oczywiście im bardziej wyrafinowany samochód, tym więcej elementów będzie prezentować deska rozdzielcza.

I wreszcie nazywa się panel a spotkanie lub spotkanie zwołane przez ekspertów na dany temat w celu przedstawienia różnych opcji i punktów widzenia na ten temat. W międzyczasie dodatkowo obecna publiczność będzie miała możliwość zadawania pytań specjalistom. Tradycyjnie panel składa się z 4 do 6 osób, trwa od jednej do dwóch godzin, po dziesięć lub piętnaście minut na każdą wystawę.