definicja ducha

Duch nazywany jest bytem niematerialnym obdarzonym rozumem, który może być wytworem wyobraźni, związanym z religijnym korpusem lub nawet rozumianym jako część duszy jednostki.

Istnieją różne koncepcje tego, czym jest duch. Najczęstszym jest ten, który kojarzy go z istotą niematerialną, która występuje w różnych religiach, ale także jako część folkloru wielu kultur i indywidualnych wierzeń.

W wielu przypadkach, duchy to pozytywne siły związane z doktrynami religijnymireprezentują dogmaty i boskie moce. Na przykład w religii katolickiej występuje postać Ducha Świętego, część Trójcy Świętej. Często ta postać jest graficznie reprezentowana przez białą gołębicę. Uważa się, że Duch Święty otrzymał boskie dary, które musi przekazać ludziom, w taki sposób, aby działał jako posłaniec Boga.

Kiedy duchy nie są częścią tradycji lub koncepcji religijnych, mogą mieć kulturowo zarówno pozytywne, jak i negatywne konotacje. W przypadku kultur i społeczeństw świata duch może chronić społeczności, ludy i ludzi za pomocą swoich nadprzyrodzonych mocy, sprzyjając dobrej energii i dobrym działaniom. Na przykład wzmocnienie upraw. Te rodzaje duchów są dobrze traktowane społecznie i dlatego wiele osób modli się do nich lub odprawia obrzędy, aby je przywołać. Kiedy duchy są postrzegane jako istoty negatywne, kojarzone są ze złem, chorobami i śmiercią. Czasami uważa się, że są to ludzie powracający z martwych, aby komunikować się z żywymi lub po prostu dręczyć ludzką rasę z zaświatów. Te duchy mogą manifestować się na różne sposoby i są postrzegane indywidualnie lub zbiorowo.

Ale duch jest również abstrakcyjną koncepcją, za którą niezależnie od przekonań o tym, co nadprzyrodzone, uważa się częścią duszy człowieka. Czasami uważa się, że jest racjonalnym aspektem duszy, chociaż jest również używany jako synonim ludzkiej osobowości, charakteru i energii.

Kierując się zdrowym rozsądkiem, osoba o wielkim duchu to taka, która ma wolę działania, jest natchniona, energiczna, żywa i pełna zachęty.

Ponadto w wielu przypadkach duch jest uważany za przedstawienie tego, co jest najbardziej istotne dla istoty lub przedmiotu.