definicja gaju

Słowo gaj jest tym, które jest używane do określenia tych ziem, na których przeważa obecność drzew, które są obfite i tworzą przestrzeń prawie całkowicie pokrytą wspomnianą roślinnością. Gaje są zwykle bardzo spokojnymi przestrzeniami, a dzięki dużej obecności zieleni powietrze jest zwykle czystsze. Należy zauważyć, że gaje mogą być wytwarzane w sposób naturalny lub sztuczny przez człowieka w miejscach, w których nie było takiej roślinności. Kiedy mówimy o sztucznych gajach, w większości przypadków mamy na myśli gaje zlokalizowane w przestrzeni miejskiej lub utworzone specjalnie w celu, takim jak podział ziemi.

Gaje są jedną z form roślin występujących w przyrodzie. Gaj definiuje się jako teren, na którym występuje znaczna liczba drzew, które mogą być tego samego rodzaju lub różnych gatunków. Aby utworzyć gaj, drzewa są zwykle bardzo blisko siebie, dlatego można wygenerować przestrzeń powietrzną całkowicie zasłoniętą przez drzewa. W niektórych przypadkach gaje mogą całkowicie zmienić przestrzeń, sprawiając, że wiele zwierząt i innych roślin nie mogłoby istnieć bez obecności drzew (ponieważ drzewa służą jako schronienie, ochrona lub mieszkanie dla wielu z nich).

Jak powiedziano, gaje mogą być naturalne lub sztucznie stworzone przez człowieka. W tym drugim przypadku mówimy o gajach, które są zaprojektowane i stworzone w określonym celu, takim jak zapewnienie większej ilości zieleni w przestrzeni miejskiej, oznakowanie gruntów (powszechna praktyka na wiejskich obszarach rolniczych lub hodowlanych), oznakowanie dróg lub po prostu do projektowania urbanistycznego. funkcje. Gaje są bardzo ważne dla przestrzeni miejskich, ponieważ ich obecność zapewnia, że ​​powietrze naturalnie zanieczyszczone przez przemysł lub transport jest stale oczyszczane i odnawiane.