Kategoria: Audio

Definicja muzyki elektronicznej

Definicja muzyki elektronicznej

Jest znany jako muzyka elektroniczna do tego, który jest generowany przez niektóre urządzenia elektroniczne, takie jak syntezator lub próbnika to można wyobrazić sobie w całości z dźwięków i melodii, które te maszyny wytwarzają ... lub do utworu już stworzonego i ukończonego przez artystę, który jest modyfikowany poprzez i dzięki zastosowaniu tej technologii, dając początek nowemu twórczość artystyczna, która zachowa u podstawy brzmienie i tekst oryginału.Oczywiście i poza
Definicja nuty muzycznej

Definicja nuty muzycznej

Nutę można rozumieć jako najbardziej podstawowy i niezbędny element dźwięku i muzyki. Nuta muzyczna jest elementem, z którego składają się różne melodie i harmonie w muzyce, ponieważ każda z nich reprezentuje szczególny i niepodzielny dźwięk, który w połączeniu z innymi tworzy bardziej złożony i trwały dźwięk. Nuty są elementami a
Definicja DJ

Definicja DJ

Skrót ten odpowiada słowu disc jockey, które można przetłumaczyć jako operator rekordu. Tak więc DJ to osoba, która jest oddana miksowaniu lub odtwarzaniu muzyki z różnych źródeł dźwięku.Chociaż w języku hiszpańskim można go przetłumaczyć jako DJ, termin ten nie jest powszechnie używany, a gdy jest używany, ma obraźliwe konotacje, ponieważ DJ jest nieprofesjonalnym DJ-em z niewielkim uznaniem. W terminologii muzy
Definicja słuchania

Definicja słuchania

Termin słuchanie odnosi się do czynności słyszenia, dla której wymagane jest użycie zmysłu słuchowego. W niektórych przypadkach słowo słuchać może być związane raczej z postawą niż z praktyką fizyczną i jest to powód, dla którego termin `` słyszeć '' jest używany jako reakcja fizyczna, a termin `` słuchać '', gdy sugeruje się, że odbiorca dźwięków również zwracaj na nie szczególną uwagę. Z drugiej strony, wielokrotn
Instrument - definicja, koncepcja i co to jest

Instrument - definicja, koncepcja i co to jest

Instrument to każde narzędzie używane do wykonywania pewnego rodzaju czynności, zwykle czynności ręcznych. Termin instrument jest również używany w odniesieniu do obiektu muzycznego. Wreszcie, czasami mówimy o instrumencie w sensie przenośnym iw takich przypadkach nie ma odniesienia do żadnego obiektu materialnego.Instrument
Definicja Ewangelii (muzyka)

Definicja Ewangelii (muzyka)

Muzyka Ewangelia zwana także muzyką duchową lub ewangeliczną Nie mogło mieć swojego pochodzenia w żadnej innej dziedzinie niż religijna, a ściślej mówiąc, powstaje w kościołach afroamerykańskich XVIII wieku, ale stał się popularny, wzbudzając zainteresowanie opinii publicznej, dopiero w 1930 roku. Właściwie termin
Definicja Ballady

Definicja Ballady

Termin ballada może odnosić się do dwóch form recytowanych wersetów: obecnie najbardziej znana jest ta, która jest uznawana za balladę latynoamerykańską o romantycznym wydźwięku; druga to najstarsza i najbardziej tradycyjna wersja ballady, śpiewana w niektórych nordyckich regionach Europy, która oprócz tradycyjnych historii miłosnych opowiadała o podróżach, przygodach i magicznych opowieściach.Najbardziej t
Definicja melodii

Definicja melodii

Słowo melodia pochodzi od greckiego terminumeloidia co oznacza „śpiewać”. W naszym języku słowo melodia jest używane do określenia zestawu dźwięków, które są zjednoczone lub zgrupowane w specjalny sposób wokół celu: zbudowania bardziej złożonego i trwałego dźwięku, który jest przyjemny dla ludzkiego ucha i generuje w nim pewien rodzaj reakcji. Melodia może składa
Stacja radiowa - definicja, koncepcja i czym jest

Stacja radiowa - definicja, koncepcja i czym jest

Stacja radiowa to środek komunikacji oferujący programy radiowe z różnymi rodzajami treści. Podobnie jak istnieją różne kanały komunikacyjne, istnieją również różne stacje radiowe, które można dostroić, ustawiając określoną częstotliwość. Chociaż obecnie istnieją inne formy komunikacji, takie jak gazety, internet, kino i telewizja, radio jest nadal bardzo żywym medium, które oferuje treści muzyczne, sekcje informacyjne, programy rozrywkowe. Dla wielu osób r
Definicja bluesa

Definicja bluesa

Jest to gatunek muzyczny, którego korzenie sięgają innych gatunków, a konkretnie gospel i duchowych pieśni czarnych poddanych niewolnictwu w Stanach Zjednoczonych. Dlatego blues ma swoje historyczne korzenie w Afryce. W tym sensie czarni niewolnicy, którzy pracowali na plantacjach w południowych Stanach Zjednoczonych, zwykli śpiewać, aby podnieść na duchu i przezwyciężyć niekorzystną sytuację.Analiza specy
Definicja strojenia

Definicja strojenia

Termin strojenie ma różne znaczenia: w obszarze relacji międzyludzkich, w komunikacji systemowej oraz w sferze muzycznej.O harmonii między dwojgiem lub więcej osobami mówi się, gdy są między nimi dobre stosunki lub mają jakiś zbieg okoliczności. Tak więc szef i podwładny pozostają w dobrej harmonii, jeśli ich stosunek pracy jest harmonijny i istnieje między nimi dobre porozumienie, ponieważ łatwo się zgadzają, a ich sposób działania jest zgodny. Gdy tak się nie dzi
Definicja Radionovela

Definicja Radionovela

Telewizja była punktem zwrotnym, jeśli chodzi o rozrywkę dla rodzin, do tej pory radio było środkiem komunikacji par excellence w domach. I tak jak w telewizji jest oferta rozrywkowa oparta na przestrzeniach informacyjnych, programach rozrywkowych i przestrzeniach muzycznych, tak w radiu są różne stacje i różne treści. Na począ
Definicja deklaracji

Definicja deklaracji

Prawidłowe użycie głosu i intonacji wymaga określonej techniki wokalnej, zwanej również deklamacją. Deklamacja rzeczownika odpowiada deklamacji czasownika, co oznacza recytację. W tym sensie akcja deklamacji związana jest z oratorium, czyli sztuką wystąpień publicznych, która z kolei ma intymny związek z poezją lub teatrem. Tak jak dekl
Definicja objętości

Definicja objętości

Z terminem Tom możesz odnieść się do kilku różnych zagadnień.Pierwszy tom może być przestrzeń, którą ciało zajmuje w określonym miejscu, to jest do powiedzenia, ilość miejsca, jaką zajmuje Twoja sprawa i że ze względu na nieprzenikniony stan ciał nie może być zajęty przez inne ciało w tym samym czasie. Ale także objętość je
Definicja wokalizacji

Definicja wokalizacji

Słowo wokalizacja jest używane w odniesieniu do aktu wokalizacji, czyli przygotowania głosu, który dana osoba musi wykonać przed publicznym użyciem, zwykle w przypadku śpiewaków lub osób, które są oddane wystąpieniom publicznym. Wokalizacja jest zawsze bardzo ważna i nie należy jej pomijać, ponieważ tak samo, jak dzieje się to z mięśniami lub innymi częściami ciała, tak intensywne używanie strun głosowych bez odpoczynku lub bez przygotowania może łatwo generować urazy, które mogą spowodować stracić głos, chwilowo lub na dłuższą metę.Gdy osoba jest zawodowo zaangaż
Definicja piosenki

Definicja piosenki

Piosenka jest uważana za produkt będący połączeniem muzyki lub melodii z tekstami i dźwiękami emitowanymi przez piosenkarza. W przeciwieństwie do wielu innych utworów muzycznych, to, co chyba najsilniej definiuje piosenkę, to fakt, że jest ona przeznaczona do śpiewania przez piosenkarza. Wszechstro
Definicja Orkiestry Filharmonicznej

Definicja Orkiestry Filharmonicznej

W swoim historycznym pochodzeniu orkiestra filharmoniczna była stowarzyszeniem muzycznym, które składało się z melomanów, którzy nie musieli być muzykami. Ten sens już zniknął i dziś filharmonia jest odpowiednikiem orkiestry symfonicznej.Orkiestra filharmoniczna to zespół muzyczny na najwyższym poziomie w kulturze zachodniej. Składa się
Audio - definicja, koncepcja i co to jest

Audio - definicja, koncepcja i co to jest

Różne sposoby przesyłania dźwięków przez pewien system technologiczny lub urządzenie są nazywane dźwiękiem. Innymi słowy, systemy audio to takie, które pozwalają na nagrywanie, przechowywanie lub odtwarzanie dźwięków. W tym sensie są to wszelkiego rodzaju urządzenia lub nośniki audio, takie jak między innymi radio, MP3, gramofon, dyskietka czy audiobooki.Gdy informacja j
Definicja tempa

Definicja tempa

Słowo tempo to takie, które jest używane w odniesieniu do czasu muzycznego, w którym wykonywany jest utwór lub utwór muzyczny. Słowo tempo jest ściśle związane z pojęciem czasu, a jego pochodzenie prawdopodobnie wywodzi się z języka włoskiego, w którym tradycyjnie wykonywano pierwsze opery i dzieła muzyki klasycznej. Tempo jest
Definicja Chorus

Definicja Chorus

Chór to grupa wokalna lub grupa osób, które wykonują utwór muzyczny w sposób śpiewany i skoordynowany. Chór śpiewający nazywany jest grupą osób często wyszkolonych zawodowo, które poprzez interwencję głosów pod kierunkiem dyrygenta lub nauczyciela potrafią wspólnie wykonywać utwory śpiewane. Chór
Definicja skali muzycznej

Definicja skali muzycznej

Muzyka ma swój język i zamiast znaków alfabetycznych posługuje się nutami wchodzącymi w skład skali muzycznej, zwanej też diatoniczną. Nuty są dźwiękami, a każdy dźwięk ma nazwę i reprezentuje nuty w skali, na której jest używana pięciolinia, czyli pięć poziomych linii równoległych do siebie, w których zapisywane są wszystkie nuty i zapisy związane z utworem muzycznym. Innymi słowy, na pię
Definicja Serenady

Definicja Serenady

Serenada to popularna piosenka, której głównym tematem jest miłość, wykonywana zwykle przez grupę muzyków na instrumentach dętych i smyczkowych. Jest to niezwykle popularna muzyka, śpiewana na świeżym powietrzu w świątecznej i radosnej atmosferze. Serenada została opisana jako sztuka zakochania się poprzez muzykę. W tym sensie
Definicja organologii

Definicja organologii

Instrumenty muzyczne są grupowane i klasyfikowane na różne sposoby. Dyscypliną, która bada wszystko, co wiąże się z klasyfikacją instrumentów, jest organologia, dziedzina muzyki, która jest zintegrowana z większą - akustyka.Obserwowanie treści tej dyscypliny- Badane są zasady i podstawy związane z dźwiękiem muzycznym (rodzaje fal i ich związek z każdym instrumentem, systemy strojenia lub zachowanie akustyczne w pomieszczeniu).- Określono właś