Kategoria: gospodarka | generał

Definicja ankiety

Definicja ankiety

Słowo ulga ma od samego początku pojedynczy element, ponieważ nie istnieje w DRAE, ale nie oznacza to, że jest niepoprawne (zamiast tego jest termin ulga).Analizowane tutaj pojęcie ma jeszcze jedną osobliwość: nie jest używane wśród osób mówiących po hiszpańsku, ale jest używane wśród użytkowników latynoamerykańskich.Różnice nie