Kategoria: ogólne | Społeczny

Definicja małżeństwa

Definicja małżeństwa

Małżeństwo jest instytucją społeczną, która charakteryzuje się przede wszystkim ustanowieniem więzi małżeńskiej między jego członkami, którymi będą dwie osoby, jedna odpowiadająca płci męskiej, a druga żeńskiej.Związek ten nie tylko cieszy się uznaniem społecznym, ale także się go znajduje prawnie uznane przez odpowiednie przepisy prawne.Chociaż mogą istnieć niew